Bolværksvej 2, 9340 Asaa, Tlf.: 99455425 
 
  Kommunikationspolitik
 

Kommunikationspolitik ml. institutionen og forældrene

God kommunikation mellem børnehave og hjemme en forudsætning for et godt samarbejde. det er imidlertid ikke alle kommunikationsformer, der er lige godt afstemt til forskellige situationer, hvorfor det er en god ide, at have en kort politik for området.

- Elektronisk kommunikation : Vi forventer at de ansatte tjekker deres mail og kalender hver anden dag- eksklusiv ferie, fridage, kursus, og sygdom.

Forældrene skal ligeledes løbende orientere sig om meddelelser, beskeder og aktiviteter på forældreintra, således de er i stand til at forholde sig aktivt til relevant information.

- Forældreintra-mail: Mails er til korte beskeder af informativ art- alså ikke debatskabende. Det kan være sygemeldinger, fridage/framelding.

Man kan forvente at få respons på sine henvendelser via mail indenfor 3 hverdage. Børnehaven forventer ligeledes hurtigst muligt svar fra forældre på henvendelser fra børnehaven. Altså 3 hverdages frist på mail, meddelelser, og udlagte dokumenter medmindre, der er anført anden dato.

Som en del af børnehavens kommunikationspolitik er derfor opstillet en række forventninger til såvel børnehaven og hjem.

- Skriv aldrig når du er oprørt
- Hold god tone
- Vis åbenhed
- Saglighed
- Relevans
- Undgå personlige angreb


Disse gælder både samtaler og skriftlige henvendelser og besvarelser.
 


Sidst opdateret 24. juni 2019