Bolværksvej 2, 9340 Asaa, Tlf.: 99455425 
 
  Skilsmisse
 

Når børn oplever skilsmisse

Et stigende antal børn oplever skilsmisse. Langt de fleste skilsmisser er fredelige, men alligevel rammes barnet af krise og usikkerhed, når familien splittes. Derfor har vi lavet en fælles handleplan for alle medarbejdere i dagtilbud og på skolerne, så vi  på bedste vis kan hjælpe i en proces, hvor barnets trivsel først og fremmest er i fokus.

Vi ønsker at skabe et trygt og anerkendende samarbejde med jer omkring jeres barn i perioden efter skilsmissen. Vi har fokus på barnets behov og vil derfor også være der for jer i det omfang, det vedrører jeres barn.

Børnehaven eller skolen vil derfor gerne have en samtale med jer umiddelbart efter skilsmissen, så der kan være en dialog om barnets trivsel og praktiske aftaler.  

På bloggen Udvikling i fællesskaber kan I finde handleplanen:

http://udviklingifaellesskaber.dk/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Handleplan-for-medarbejdere.pdf

 

Vi har også lavet en folder til jer forældre, som dels beskriver hvad vi skal samarbejde om og lidt om opmærksomhedspunkter og tilbud i kommunen. Folderen får I udleveret i børnehaven eller på skolen, men I kan også finde den på bloggen:

http://udviklingifaellesskaber.dk/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Folder-til-forældre.pdf

 

Med venlig hilsen

Børne- og kulturforvaltningen          Sidst opdateret 24. juni 2019